Rekrutacja 2024

Drodzy Rodzice, 1 marca 2024 r. rozpocznie się  postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb.

Pobierz informacje w sprawie terminów i zasad rekrutacji