Powierzchnia:

866,1 ha

Ludność:

stan na 31 grudnia 2022 r.: 102 mieszkańców

Sołtys:

Grzegorz Krajewski, Ostrowite 22A, tel. 608 501 956

Rada Sołecka:

  • Kaźmierczak Justyna
  • Krawczyk Anna
  • Krawczyk Robert

Charakterystyka miejscowości:

Wieś ma charakter rozproszony. Plan przewiduje uzupełnienie zabudowy. Na ochronę zasługuje dobrze zachowany charakterystyczny typ zagrody holenderskiej, zlokalizowany przy drodze z Ostrowitego w kierunku do Grabin.

Zarys historyczny miejscowości:

Miejscowość Ostrowite jest jedną z najstarszych wsi na terenie Pomorza. Pierwsze wzmianki historyczne o tej miejscowości podchodzą z 1215 roku. Nazwa tej miejscowości zmieniała się na przestrzeni wieków, pierwotnie nosiła ona nazwę Hostricza (1215 rok), Wostricza (1220 rok), Ostritcza (1292), Ostriza (1307 rok) – od trawiastej rośliny (ostrzyca) rosnącej nad brzegiem rzeki. Ostatecznie ustaliła się nazwa OSTROWITE od nazwy jeziora osuszonego podczas odwadniania Żuław w XII wieku i obecnie nieistniejącego. Dzieje tej miejscowości nierozerwalnie łączą się z dziejami miejscowości Suchy Dąb, gdyż do roku 1340 w dokumencie lokacyjnym nie było rozróżnienia między gruntami po obu stronach Motławy, gdy otrzymał je pierwszy lokator Henryk Culmer. Wówczas rzeka Motława oddzielała parafię Ostrowite od miejscowości Suchedam – Suchy Dąb. Dopiero początek pełnienia świętych sakramentów w Suchym Dębie przez duszpasterza z Ostrowite w 1350 roku powoduje, że od tej właśnie daty w źródłach pisanych obie te miejscowości są traktowane oddzielnie. 700-letni okres historii dwóch osad przedzielonych rzeką Motławą zakończył się dopiero w roku 1945, kiedy to osadnicy przybywający głównie z województw wschodnich i centralnych przybyli tu, aby osiedlić się i zagospodarować ziemie opuszczone przez Niemców. Nazwali oni Suchym Dębem zabudowania zarówno po prawej jak i lewej stronie Motławy w efekcie czego dwie miejscowości Ostrowite i Suchy Dąb zrosły się w jeden organizm administracyjny – SUCHY DĄB. Natomiast nazwę Ostrowite nadano nowej osadzie, położonej bardziej na zachód od Suchego Dębu.