Herb i Flaga Gminy

Flaga Gminy Suchy Dąb

Uchwala XIX-145-2001 w sprawie ochrony herbu i flagi Gminy Suchy Dąb

§1 1. Użycie herbu i flagi Gminy winno następować w kształcie i kolorze zgodnym z załącznikami do Uchwały o ustanowieniu herbu i flagi Gminy Suchy Dąb.
2. Herb i flaga w drukach jednobarwnych mogą być jednobarwne.

§2 Herbu i flagi Gminy należy używać godnie i z należytym szacunkiem.

§3 1. Herbem i flagą Gminy mogą posługiwać się organa Gminy, instytucje użyteczności publicznej, zakłady, jednostki szkolne oraz związki wyznaniowe położone na terenie Gminy.
2. Za zgodą władz Gminy herbem i flagą mogą posługiwać się kluby i organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne mające siedzibę zarządu na terenie Gminy.
3. Herb i flaga Gminy mogą być stosowane na planach i folderach Gminy oraz firm turystycznych, przewodnikach, opracowaniach turystycznych i naukowych, winietach gazet i czasopism.

§4 Poza przypadkami określonymi w §3 użycie herbu i flagi Gminy jest odpłatne, wymaga zgody wójta i zawarcia umowy.

 

 
 
Powered by Phoca Download