2020-09-24 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny (5.10.2020)
herb_100x100

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty należy składać z dopiskiem:
„Nabór na asystenta rodziny” w terminie do dnia 5 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.