W ramach pomocy humanitarnej prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

25 1600 1462 1026 4301 9000 0003

z dopiskiem — Darowizna dla Ukrainy

Na mocy zawartego porozumienia ze stowarzyszeniem Tragutt.org środkami finansowymi będzie dysponował Starosta
wraz z Burmistrzem i Wójtami z Powiatu Gdańskiego.

 

Powiat_Gdanski_dla_Ukrainy