Do pobrania:

 

- Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

 

- Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (wypełnić dla każdej zakwaterowanej osoby)