Jeżeli otrzymałeś status ochrony międzynarodowej, możesz ubiegać się o pomoc. Szczegóły znajdziesz pod numerami telefonicznymi:
- infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców: +48 47 721 75 75
- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
+48 58 307 72 04
+48 58 302 32 32

Jeśli nie masz statusu ochrony międzynarodowej, zgłoś się do placówki Straży Granicznej w Gdańsku przy ulicy Słowackiego 200 (port lotniczy) pod numerem telefonu +48 522 04 80, lub do Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku Nowym Porcie przy ulicy Oliwskiej 35 pod numerem telefonu +48 524 20 90.


UA

PL

EN

RU