W środę 15 marca przeprowadziliśmy odbiór nowej kotłowni z instalacją w budynku komunalnym Koźliny 107 - mieszkańcy dzięki temu zyskali nowy, bezpieczny i bardziej ekologiczny system ogrzewania. Zostały wybudowane dwa zbiorniki gazu naziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W budynku ze względu na wieloletnie zaniedbania zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego był zakaz użytkowania instalacji grzewczych i kominów spalinowych. Teraz każdy lokal mieszkalny został wyposażony w nowy kocioł  gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, a przewody kominowe zostały dostosowane do obowiązujących przepisów.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 527 420,00 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w miejscowościach gdzie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne: 300 000,00 zł