Drodzy Mieszkańcy. Dziś kolejna informacja z wykorzystania Funduszu Sołeckiego za 2023 r. - tym razem w Krzywym Kole.

Kwota przewidziana w ramach Funduszu to 42 107,34 zł.

Zadania zostały zrealizowane następująco:

  1. ESTETYKA WSI KRZYWE KOŁO (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na koszenie I odśnieżanie, oraz na utrzymanie porządku terenie sołectwa i świetlicy wiejskiej) -11 287,30 zł
  2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW (Doposażenie placu zabaw) - 10 500,00 zł
  3. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - 2 362,84 zł
  4. REMONT DRÓG W SOŁECTWIE -15 200,00 zł
  5. ZAKUP GABLOT INFORMACYJNYCH - 2 757,19 zł

Funduszu w tym Sołectwie został wykorzystany w 100%