Drodzy Mieszkańcy! Zaczynamy cykl informacyjny dotyczący wydatków z Funduszy Sołeckich w 2023 r. w Gminie Suchy Dąb.

Dziś przedstawimy zadania i wydatki sołectwa Grabiny-Zameczek.

Kwota przewidziana w ramach Funduszu Sołeckiego to 57 288,88 zł.

Zadania:

  1. POPRAWA ESTETYKI SOŁECTWA (paliwo, materiały eksploatacyjne na koszenie i odśnieżanie, umowy zlecenie na realizowanie tych prac, zakup dmuchawy do liści) - 8 775,31 zł 
  2. ZAPEWNIENIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW (zakup spowalniaczy drogowych) - 10 000,00 zł
  3. NAPRAWA DRÓG W SOŁECTWIE GRABINY-ZAMECZEK (modernizacja skrzyżowania ulicy Jaśminowej z Lipową, remont nawierzchni przy ulicy Jaśminowej i Lipowej, poprawa ułożenia płyt JOMB) - 21 700,00 zł
  4. INFRASTRUKTURA KULTURALNA I REKREACYJNA SOŁECTWA ORAZ PROPAGOWANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW TRADYCJI I KULTURY ŻUŁAWSKIEJ - 16 300,00 zł

Fundusz został w 99,1% wykorzystany.