Nowi Sołtysi

🙋 Mieszkańcy wybrali Sołtysów oraz Rady Soleckie.

👉Sołtysem Sołectwa Ostrowite został Pan Grzegorz Krajewski,
👉Sołtysem Sołectwa Osice został Pan Marcin Modras,
👉Sołtysem Sołectwa Grabiny-Zameczek został Pan Jan Kruczek,
👉Sołtysem Sołectwa Koźliny został Pan Antoni Ciunowicz,
👉Sołtysem Sołectwa Steblewo został Pan Marcin Ziewiec,
👉Soltysem Sołectwa Wróblewo został Pan Przemek Benedyk
👉Sołtysem Sołectwa Krzywe Koło została Pani Małgorzata Cyra,
👉Sołtysem Sołectwa Suchego Dębu została Pani Daria Giers.
Serdecznie gratulujemy 🤝