Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Suchym Dębie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 są przyjmowane:

Od dnia 1 lipca 2024 r. w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.wnioski.mpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii)
Od dnia 1 sierpnia 2024 r. w formie tradycyjnej.

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (link).

Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.
• od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
• od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
• od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informujemy, że w/w wnioski będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

Do pobrania: