Sportowe wakacje w Gminie Suchy Dąb

Orlik przy SP w Suchym Dębie będzie otwarty codziennie w godzinach 8-21. Dodatkowo w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach 15-21 będą tam na Was czekać animatorzy organizujący zajęcia. Animatorzy będą również dostępni w soboty tj. 13.07 oraz 20.07 w godzinach 11-13.

Realizacja zajęć jest możliwa dzięki pozyskaniu środków w ramach programu Aktywna Szkoła.