Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król Informuje, że od 1 do 29 lutego 2024 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2024 r.

 • Faktury VAT datowane od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. powinny zawierać jedno z oznaczeń kodowych:
  CN 27101943 - 27101948
  , CN 27102011 - 27102019, CN 382600
 • limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
  160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
  oraz
  5,84 zł * średnia roczna liczba świń
  i
  58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.
 • Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w I półroczu od 1 do 30 kwietnia 2024 r.

UWAGA!
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (➡️pobierz)
a) Oświadczenie o pomocy publicznej PKD (➡️pobierz)
2. Do wniosku należy dołączyć:
- oryginały faktur i umów dzierżaw (zostaną odesłane wraz z decyzją),
kopie faktur i umów dzierżaw
3. Klauzula informacyjna (➡️pobierz)