Zebranie wiejskie

W dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz. 19:00 w „białym domku” za Urzędem Gminy, odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Suchy Dąb w sprawie zmiany funduszu sołeckiego.

Sołtys Suchego Dębu
Lucyna Borodzicz