w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku

Powierzam Pani Katarzynie Burczyńskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku na okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Do pobrania

Zarządzenie SOŚ.0050.17.2024