Wójt Gminy Suchy Dąb wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchym Dębie oraz Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Ośrodek zapraszają naszych mieszkańców do skorzystania ze specjalistycznego wsparcia prawnego, ekonomicznego oraz psychologicznego.

W ramach wsparcia prawnego mieszkańcy uzyskają m.in. kompleksową pomoc w sporządzeniu wniosków o upadłość konsumencką, a także restrukturyzację zadłużenia.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujący specjaliści:
- Piotr Puchalski – prawnik,
- Bartłomiej Iłgowski – specjalizujący się w zakresie restrukturyzacji zadłużeń bankowych,
- Tomasz Puchalski – psycholog
- Anna Szałkowska – doradca ekonomiczny

Działania podejmowane w ramach poradnictwa gwarantują przygotowanie zindywidualizowanego planu pomocy.

Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z bezpłatnej oferty pomocowej proszeni są o kontakt telefoniczny: 58 355 68 62 lub 58 355 68 63.
Porady odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.
Realizacji zadania "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" jest finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.