25 maja 2023 r. rozpoczęła się sprzedaż końcowa węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, będącego w dyspozycji gminy Suchy Dąb.

1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa można złożyć*
    a. w formie tradycyjnej - papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17, 83-022 Suchy Dąb,
    b. w formie elektronicznej – przez skrzynkę internetową na ePUAP.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku płatność za fakturę preferencyjnego paliwa stałego będzie możliwa w trzech formach:
    a. gotówkowej w kasie banku,
    b. kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy Suchy Dąb,
    c. przelewem.

Urząd Gminy Suchy Dąb prowadzi wyodrębnione konto bankowe przeznaczone do wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego.

Numer konta do wpłat  95 8337 0001 0000 1690 2000 0430

*Wnioski przyjmowane będą od dnia 25 maja 2023 r. według kolejności wpłynięcia do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r.

Gmina Suchy Dąb do sprzedaży końcowej posiada:
• Orzech – 51 ton
• Ekogroszek – 0 ton

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1 300,00 zł brutto za tonę.

Do pobrania: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego