Pobierz Zarządzenie nr RRG.0050.33.2021 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane