Datę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym Nr 1 (Suchy Dąb) wyznacza się na:
niedzielę 9 lipca 2023 r.

Szczegóły dostępne po linkiem https://suchy-dab.pl/urzad-gminy/wybory/202-wybory-uzupelniajace-2023