- umowa zlecenie z możliwością późniejszego zatrudnienia na umowę na zastępstwo.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 17.06.2024 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, z dopiskiem: „Oferta pracy na organizowanie kultury, sportu i współpracy z organizacjami w okresie wakacji”.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Suchy Dąb).

Pobierz treść ogłoszenia naboru na pracownika do organizacji kultury, sportu i współpracy z organizacjami w okresie wakacji