Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16.02.2024 r. do godz. 14.30 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze do spraw windykacji podatkowej i opłat lokalnych”.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Suchy Dąb).

Pobierz treść ogłoszenia naboru stanowisko urzędnicze do spraw windykacji podatkowej i opłat lokalnych