Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14.06.2024 r. do godz. 14.00 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub pocztą na adres Urząd Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko pracownika obsługi – robotnik gospodarczy”.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Suchy Dąb).

Pobierz treść ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracownika obsługi - robotnik gospodarczy