W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Barbara Parzymies zam. w Pruszczu Gdańskim.

Uzasadnienie:

Osoba wskazana przez komisję rekrutacyjną spełnia wymagania dotyczące posiadanej wiedzy niezbędnej do pracy na proponowanym stanowisku urzędniczym.