Dnia 29 marca 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2023 r., w związku z powyższym od 1 kwietnia 2024 r. zmienia się maksymalna opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych z 175,48 zł na 208,91 zł.

Wyjaśnienie:

  •  jeżeli Państwa miesięczna opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody przekracza kwotę 208,91 zł to z mocy ustawy Państwa opłata od 1 kwietnia będzie wynosiła 208,91 zł
  •  jeżeli Państwa opłata wyliczona w oparciu o ilość zużytej wody nie przekracza kwoty 208,91 zł nie następują żadne zmiany.

Przypominamy: Stawka opłaty za m3 zużycia wody (zgodnie z obowiązującą uchwałą) = 12,00 zł