Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2023 r.:

- stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2024 roku wynosi 224,08 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta).

- stawka dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych to równowartość 5 dt żyta, czyli 448,15 zł za 1 ha fizyczny.