Stawki podatku od nieruchomości:

Uchwała Nr 0007.LX.426.2023 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 8 listopada 2023 r.
Pobierz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb