CPK

Wobec prowadzonych działań dotyczących budowy linii kolejowych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego włodarze trzech samorządów tj. Gminy Suchy Dąb, Gminy Pruszcz Gdański oraz Miasta Pruszcz Gdański podpisali wspólne pismo skierowane do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej wyrażające sprzeciw na realizację przedmiotowej inwestycji w przypadku kolizji z istniejącą zabudową mieszkaniową. 

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż oczekujemy na wskazanie daty możliwego spotkania przez przedsiębiorstwo przygotowujące tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe). Po ustaleniu z wykonawcą wszystkich szczegółów będziemy Państwa informować o miejscu i czasie zebrania.