Pobierz - Zarządzenie nr ZPS.0050.18.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2024 w zakresie sportu