Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły kolejny etap prac związanych z budową infrastruktury przesyłowej do wprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych - badania geologiczne gruntów pod stanowiska słupowe. Badania, w formie punktowych odwiertów, potwierdzą możliwość posadowienia słupa w danej lokalizacji. Pomogą także dobrać odpowiedni typ i rodzaj fundamentu do miejscowych warunków gruntowo-wodnych. Ma to kluczowe znaczenie na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznych.

W najbliższej przyszłości przedstawiciele wykonawcy badań geologicznych gruntu skontaktują się z każdym właścicielem nieruchomości, na której terenie zaplanowano posadowienie słupów, w celu uzgodnienia warunków, na jakich będzie możliwe wejście na teren nieruchomości i przeprowadzenie odwiertów. Badania zostaną zrealizowane w ciągu kilku miesięcy od dnia uzyskania zgody właściciela na wejście na teren jego nieruchomości. Wykonawca prac będzie zobowiązany przywrócić teren do pierwotnego stanu. Więcej informacji na stronie https://pomorzedajemoc.pse.pl