PIT

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do rozliczenia podatku dochodowego PIT w Gminie Suchy Dąb. Środki pozyskane w ten sposób przeznaczamy m.in. na transport publiczny, edukację czy utrzymanie zieleni.

Podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony. Deklaracji PIT nie rozliczamy w urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem zameldowania, lecz według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego.