Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie (GWD). Dotacja obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

Jak uzyskać dofinansowanie?kliknij