w sprawie podziału powiatu gdańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Pobierz POSTANOWIENIE NR 9/2024