w sprawie podziału Gminy Suchy Dąb na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Pobierz POSTANOWIENIE NR 13/2024