Pobierz treść ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej