Wszelkie problemy z oświetleniem można zgłaszać bezpośrednio do Energa - Oświetlenie pod nr tel. 801 800 103.

Poważniejsze sprawy, np. zerwana linia energetyczna pod nr tel. 991