W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim przesyła informacje dot. bakterii z rodzaju Legionella, mających wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wody oraz funkcjonowanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Do pobrania: