Sala konferencyjna

Dnia 7 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchym Dębie, odbędzie się I Sesja IX kadencji Rady Gminy Suchy Dąb.

UWAGA! Sesja będzie transmitowana na żywo pod adresem: https://suchy-dab.sesja.pl

Archiwum nagrań dostępne pod w/w adresem.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego.
6. Ślubowanie Wójta.
7. Zakończenie obrad Sesji.

POSTANOWIENIE NR 550/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Klauzula informacyjna dot. transmisji obrad Rady Gminy