Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z dnia 03.07.2024 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę z ujęciem w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego w wodę miejscowości: Krzywe Koło oraz Koźliny.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskimw związku z wydaną w dniu 19.01.2022 r. decyzją wyrażającą zgodę na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

informuje mieszkańców:

  • analiza próbek wody pobranych z przedmiotowego wodociągu w dniu 12.06.2024 r. w punktach zgodności, na zlecenie: Ecol - Unicon Sp. z o. o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, wykazała, że zawartość fluorków w wodzie wynosi: 1,5 mg/l ± 0,4 oraz 1,3 mg/l ± 0,3 (wartość dopuszczalna: ≤ 1,5 mg/l).


Jednocześnie PPIS w Pruszczu Gdańskim informuje, że przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa w odniesieniu do zawartości fluorków obowiązuje do dnia 31.12.2024 r. W okresie obowiązywania odstępstwa dopuszcza się maksymalną wartość fluorków do 2,9 mg/l;

Ponadto PPIS w Pruszczu Gdańskim w związku z wydaną decyzją dotyczącą odstępstwa obejmującego wodociąg zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę z ujęciem w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, informuje iż, zapewnia doradztwo konsumentom, dla których udzielone odstępstwo może stanowić szczególne zagrożenie zdrowotne, pod nr tel. 58 683-50-94 w godz. 7:30 - 15:05 od poniedziałku do piątku.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat z dnia 03.07.2024 r.