Szanowni Rodzice,

Informujemy o rozpoczęciu zapisów dzieci na zajęcia realizowane w ramach projektu pn. „Zostań mistrzem karate”.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Grabinach-Zameczku, celem wypełnienia zgody na udział dziecka w zajęciach.

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi:
zajęcia 30 minutowe grupa wiekowa 3,4,5 latki 1 raz w tygodniu 40 zł/ mc
zajęcia 30 minutowe klasy „0” i I sz.p. 1 raz w tygodniu 40 zł /mc
zajęcia 60 minutowe klasy II, III sz.p 2 razy w tygodniu 80 zł /mc

Opłaty pobierane będą do 15 każdego mc. począwszy od października 2021 r.

Pierwsza opłata niezależnie od grupy wiekowej została pomniejszona o kwotę 20 zł.

Przewiduje się całkowite zwolnienie z odpłatności za udział w zajęciach dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Harmonogram zajęć:
3,4,5 latki zajęcia w czwartek w godz. 14.00-14.30
kl. „0”, I sz.p. zajęcia we wtorki w godz. 14.00-14.30
kl. II, III sz.p. zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00

 

 

zajecia karate