STOP PRZEMOCY             PCPR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z oferty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, w ramach którego działa

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

1. Punkt Konsultacyjny przeznaczony jest dla:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,

  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

  • osób objętych procedurą Niebieskiej Karty,

  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.

Udział w zajęciach psychoedukacyjnych może przyczynić się do tego, że sprawca przemocy potrafi powiedzieć sobie STOP!!!

Fakt dobrowolnego zgłoszenia się na konsultacje pozostaje objęty tajemnicą.

Punkt konsultacyjny jest czynny w poniedziałki, w godzinach od 16.00 do 20.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

2. Punkt Konsultacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc, od 17 września 2020r. rozpocznie kolejną edycję zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

Zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, osoby zobowiązane przez Sąd oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek. 

Kierownik GOPS w Suchym Dębie

Katarzyna Raczkiewicz