Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że od 1 sierpnia 2023 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym dochodzie z 1 ha przeliczeniowego tj. nie później niż do 23 września 2023 r., następuje przerwa w wydawaniu zaświadczeń z uwagi na brak możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, a zatem nie ma możliwości wydania zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, w momencie gdy członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.