Wójt Gminy Suchy Dąb Pani Henryka Król informuje o możliwości wzięcia udziału w nowym Podprogramie 2023 w ramach programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.

Pomocą żywnościową w ramach Funduszu Europejskiego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901) z dnia 12 marca 2004 r. i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Do pobrania:
Pełna treść ogłoszenia