Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy; o wadze min. 10 kg. 

Pomoc żywnościowa trafiła do 400 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 6720 kg żywności w formie 400 paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ PP 2021plus dla 7 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących.