W  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Suchym Dębie Zatrudnienie na w/w stanowisku nie wymaga przeprowadzenia naboru, o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
  • Uprawnienia: wysoka komunikatywność
  • Uprawnienia:  kurs prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • Osoba będzie udzielała pomocy i świadczyła usługi osobom przewlekle chorym, posiadającym decyzje wystawioną przez GOPS na usługi opiekuńcze.
 3. Kontakt
  • Bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a  w godz. 7.30-15.30  lub telefonicznie pod nr tel.  (58-355-68-60).

Informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Gdańska 17a, 83-022 Suchy Dąb. Dane będą przetwarzane zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Urszula Sochaj