Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Osoba będzie udzielała pomocy i świadczyła usługi osobom przewlekle chorym, posiadającym decyzje   wystawioną przez GOPS na usługi opiekuńcze.

Pobierz ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej