Termin składania dokumentów do 1 lipca 2024 roku

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17a w godz. 7.30-15.30  lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik socjalny”. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną  powiadomione  telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58 355-68-60).

Pobierz ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Pracownik socjalny