SOW


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z oferty Specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w Rusocinie przy ul. Macieja Rataja 10, który oferuje BEZPŁATNĄ  pomoc dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego w zakresie:

  • rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy,

  • opracowania planu pomocy,

  • poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego,

  • prowadzenia terapii indywidualnej,

  • prowadzenia grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,

  • udzielania konsultacji wychowawczych,

  • ochrony ofiar przemocy przed osobą stosującą przemoc,

  • zapewnienia czasowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 691 19 36 oraz na stronie internetowej www.sow.powiat-gdanski.pl

Kierownik GOPS w Suchym Dębie

Katarzyna Raczkiewicz