2021-05-18 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy – Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba.

Uzasadnienie:
Do udziału w naborze nie zgłosił się żaden kandydat.