2021-09-29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik środowiskowo-biurowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
herb_100x100

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Biczak zam. Suchy Dąb.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.